Language
Hrvatski / English
O ČASOPISU UREDNICI UPUTE AUTORIMA KONTAKT UPUTE ZA OGLAŠAVANJE SADRŽAJ

 

 

Svu korespondenciju uključujući knjige za rubriku Prikaz knjige molimo poslati na slijedeću adresu:
NEUROLOGIA CROATICA, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb;
tel/faks: 01 2388 176.;
E-mail: neurologiacroatica@kbc-zagreb.hr
Web address: www.neurologiacroatica.com

Rukopise, dopise uredništvu, pisma i knjige namijenjene za rubriku Prikaz knjige
treba poslati poštom (zračnom poštom iz prekomorskih zemalja) na slijedeću adresu:
Prof. dr. sc. Sanja Hajnšek, Glavna urednica, NEUROLOGIA CROATICA,
Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb;
e-mail: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr

Godišnja pretplata u Hrvatskoj iznosi 100 kn za pretplatnike pojedince i 200 kn za ustanove,
uplata na žiro račun broj 2503007-1100007828,
SPES – Društvo za pomoć neurološkim bolesnicima, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb.
Za sve ostale zemlje godišnja pretplata iznosi 30 USD za pojedince pretplatnike i 50 USD za ustanove,
uplata na devizni račun broj SWIFT VBCRHR22-4082867101, Volksbank d.d., 10000 Zagreb, Hrvatska.

 

end